Mural participatiu 30 anys Artistes de la Marina

Mural participatiu 30 anys Artistes de la Marina

Com a complement o extensió de l’exposició commemorativa dels “30 anys de l’Associació-Agrupació d’Artistes de la Marina-Montjuïc”, membres de l’associació juntament amb nens de la ludoteca Casa dels Colors i del esplai El Submarí van pintar un mural a la paret de l’escola Enric Granados que dóna als jardins de Can Farrero, amb la idea senzilla de mostrar la identitat del barri així com exposar també algunes de les inquietuds i preocupacions que tenen en vers d’ell.

En aquesta intervenció es podien reconèixer alguns trets característics de la Marina, com ara noms de carrers, de barriades, també edificis i elements del seu skyline, a més de la representació d’alguns problemes concrets. En el bell mig de tot, sorgeix una llegenda que és alhora una descripció i una declaració: «Aquest barri està format per diferents barriades, que creen una unitat, però totes separades.»

 

 

El mur pintat està situat aproximadament a on era la nau lateral sud de l’antiga fàbrica de Can Farrero: un línia invisible que enllaça el passat industrial amb un present que es construeix dia rere dia.