La transformació del territori


La cartografia ens permet apreciar la transformació de les terres de la Marina. Al primer plànol, aixecat per Carlos Gras i Alfonso el 1838, es poden veure els Prats, les explotacions agrícoles i algunes petites construccions, masos dispersos per l’extensa plana deltaica sedimentària.

Al segon, el topogràfic de Barcelona realitzat el 1853 per Joaquín de la Lave y Silva del cos d’enginyers de l’exèrcit, dins un panorama similar a l’anterior, es pot veure l’emplaçament del prat que construí Erasme de Gònima al segle XVIII, un terreny rectangular en verd situat a tocar de la Carretera de Port, on sols aparéix una petita construcció. També aparéix una altra propietat similar que havia estat un altre prat construït pel fabricant d’indianes Joan Gatell i, poc desprès, propietat de Joan Costa i Merla. Així, doncs, els documents cartogràfics més antics no mostren en aquesta zona cap edificació singular.

Ildefons Cerdà va fer el seu aixecament topogràfic a mitjans del segle XIX, el 1855. En aquest plànol aparéix per primera vegada, sobre l’antic prat d’Erasme, el gran complex industrial de La Ausiliar de la Industria amb una planta molt característica en forma de U, forma que es farà present a tots els plànols posteriors, com el realitzat per Pere Falqués el 1903, on el conjunt industrial aparéix ja totalment acabat, alhora que mostra com una part de la fàbrica serà afectada a principis del segle XX pel traçat del Passeig de la Industria, posteriorment del Port Franc i avui de la Zona Franca.

Text: Oriol Granados, Centre d’Estudis de Montjuïc