Els primers temps

Els primers temps

En l’àmbit veïnal, el barri comptava amb un teixit associatiu que anava creixent i que es començava a vertebrar en la Unió d’Entitats de la Marina. El Centre donava suport a les entitats (Associació cultural Alaya, Associació d’artistes de la Zona Franca, Artistes aficionats Zona Franca…) de diverses maneres: gestió de tallers, cessió d’espais i difusió de les seves activitats.

Pel que fa a la proposta formativa, aquesta s’amplia i diversifica. S’ofereixen tallers oberts estables com els de ceràmica, pintura i dibuix, esmalts, percepció sensorial, ioga, esports o català. Els tallers de música s’aglutinen a l’Escola de música tradicional i popular Leza, nom que prové dels professors que ja venien desenvolupant aquesta tasca i que es conformen en associació sota l’aixopluc del Centre. Una altra oferta és la de tallers puntuals com els de patronatge, o maquillatge i muntatge escènic.

Quant a la programació cultural, aquesta també creix i s’obre a altres experiències. El Centre comença a acollir tertúlies literàries, a organitzar sortides culturals, i a produir i propiciar diverses exposicions. Es consolida l’Estiu a la fresca i, amb l’objectiu d’aprofundir en la participació ciutadana i amb la idea també de generar una programació pròpia de la Casa del Rellotge, es creen “cicles estrella” propis. Dins del marc d’integració de la gent vinguda d’altres indrets de l’Estat, es duen a terme la Setmana d’Andalusia, amb un remarcable apèndix com va ser el seu Festival de Flamenco, la Setmana d’Aragó, o la Setmana de Galícia. En aquesta línia, s’estableix al Centre l’Associació Toxos e Xestas (Escola de gaitas e danzas) per divulgar el folklore gallec. Pel que fa a les tradicions autòctones, cal destacar una Setmana de Catalunya i les Jornades de Bruixeria a Catalunya. Tots aquest cicles s’acompanyaven d’un ampli ventall d’activitats, com concerts, exposicions, espectacles o xerrades.

Dins el calendari tradicional festiu, es comencen a celebrar les Festes de la Primavera amb tot un seguit d’activitats. Dins d’aquests actes i promogut per la Casa del Rellotge, va néixer l’any 1992 el «Concurs de relats curts Francesc Candel», un certamen literari que amb el temps ha anat creixent i que encara avui segueix vigent.

Dins d’un context de creixent interès per part de la ciutadania en la recerca i recuperació de la memòria d’àmbit local, s’instal·là a la Casa del Rellotge el Centre de Documentació Històrica Montjuïc–la Marina. Aquí esdevindrà el Centre de Documentació Històrica de La Marina, servei municipal dut a terme per un equip de voluntaris i voluntàries del barri que continuaran aprofundint en les tasques de recerca i classificació de documents.