Al segle XXI (2000 - 2010)

Al segle XXI (2000 – 2010)

En l’àmbit associatiu, tot i que moltes entitats ja disposen d’espais propis per dur a terme les seves activitats, la Casa del Rellotge segueix acollint aquelles que no en disposen (Dones Artesanes, Esbart Dansaire Bàrkeno, escoles Leza i Toxos e Xestas…). A mitjans de la dècada de 2000, el Centre va acollir la Unió d’Entitats de la Marina i va obrir el seu servei de cessió d’espais a entitats i grups provinents de la resta de la ciutat.

Els barris de la Marina ja disposen d’un considerable nombre i varietat d’equipaments adreçats a tots els segments de la població. Els centres cívics de la ciutat, que fins aquell moment eren l’eix vertebrador de la vida sociocultural dels barris, esdevenen equipaments de proximitat que amplien la seva missió per respondre de manera més eficaç a la transformació de la ciutat i a les necessitats dels seus habitants. Els centres cívics informen, produeixen i difonen continguts artístics i culturals en tot els seus vessants.

L’any 2000, la Casa del Rellotge pren més rellevància en incorporar a la seva gestió un altre espai ubicat al barri, el Centre La Cadena. D’aquesta manera, l’oferta cultural de la Marina s’unificarà i es desenvoluparà dins dels dos centres i els seus entorns immediats (Can Farrero i Can Sabaté).

Cal destacar que després de 20 anys de funcionament, la programació festiva continua i moltes tradicions es mantenen gràcies a la participació de la comunitat. La programació pròpia evoluciona d’acord amb nous interessos que manifesta la gent i que es relacionen amb la salut, les arts escèniques, les arts visuals, la música, el cinema, la ciència, el medi ambient, la història i molts d’altres, i prenen forma de tallers, exposicions, xerrades, sortides culturals, nits temàtiques, terrassa d’estiu…

L’any 2007, s’obre al barri el Centre Pepita Casanellas (nom de qui havia estat una estimada mestra del barri) que acull els serveis socials, l’oficina d’atenció al ciutadà i una sala d’actes que passarà a gestionar la Casa del Rellotge. Aquesta sala d’actes esdevé una sala d’ús polivalent per acollir activitats que provenen de dues bandes: una, d’altres agents culturals del barri com les entitats, escoles, instituts i altres equipaments; i l’altra, des del propi Centre, que programa espectacles d’arts escèniques, els “Divendres al vespre”, destinats a propiciar el contacte del veïnat amb disciplines com la música, el teatre, el clown o la dansa. També es pensa en les famílies i es creen les “Matinals per a tota la família”, que s’orienten a generar un espai de trobada familiar al voltant d’una activitat cultural.